Ustaw jako startową

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

W załączeniu pismo dotyczące zasad szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

 

 susza1susza2

w związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominam, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Sporządzanie protokołu odbywa się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody.

Jednocześnie informuję, że w przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, straty szacowane są tak jak dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. W związku z powyższym producenci rolni powinni kierować wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych tymi zjawiskami do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zgodnie z informacją zamieszczoną na wzorach wniosków, tj. do gminy gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa (wzór nr 1), a jeżeli grunty gospodarstwa położone są na terenie innej gminy lub gmin w województwie warmińsko – mazurskim, w których jednocześnie wystąpiły szkody (wzór nr 2 – uproszczony). Wzory wniosków, zasady szacowania szkód oraz zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o powołaniu komisji umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Co robimy >> Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa >> Rolnictwo.

Ponadto nadmieniam, że adres internetowy pod którym będzie dostępna aplikacja suszowa na 2023 r. zostanie Państwu przekazany w późniejszym terminie. 

Zachęcam do zapoznania się z publikowanymi, co dekadę przez IUNG w Puławach, raportami z monitoringu suszy rolniczej, które obrazują zagrożenie suszą upraw rolnych w poszczególnych gminach województwa warmińsko – mazurskiego.

Osoba do kontaktu w sprawie: Ewa Bonusiak, tel. 89 52-32-541, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.