Ustaw jako startową

ZEBRANIE WIEJSKIE dnia 23.02.2023r (czwartek) o godz. 17:30

zebranie Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Słonecznik na ZEBRANIE WIEJSKIE

dnia 23.02.2023r (czwartek) o godz. 17:30 w świetlicy w Słoneczniku.

 

Tematy spotkania:

  • Sprawozdanie z działalności Sołectwa Słonecznik za 2022r
  • Rozliczenie finansowe sołectwa Słonecznik
  • Przedłożenie zebraniu i uchwalenie zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego.
  • Sprawy różne, dyskusja

Sołtys i Rada Sołecka