Ustaw jako startową

Zebranie wiejskie 27.09.2023r.

zebranieSerdecznie zapraszamy mieszkańców Sołectwa Słonecznik na ZEBRANIE WIEJSKIE w dniu 27.09.2023r (środa) o godz. 18.00

w świetlicy w Słoneczniku.

 

 

Planowany porządek obrad:

Otwarcie i przewodniczenie zebraniu przez sołtysa Adama Kowalewskiego.

  1. Wybór sekretarza zebrania.
  2. Przedłożenie zebraniu i uchwalenie zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Przedłożenie zebraniu i uchwalenie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Dyskusja i wolne wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka