Ustaw jako startową

DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU W GMINIE MORĄG REALIZACJA - ROK 2019

azbestW ramach przyjętego przez rząd programu utylizacji azbestu, do 2032 roku należy wymienić wszystkie dachy pokryte tym szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem. W 2019r. wysokość dofinansowania może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych.