Ustaw jako startową

O Sołectwie

Sołectwo Słonecznik o obszrze 3725,1238 ha obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Słonecznik,

Bartężek i Prośno.

 

Sołectwo Słonecznik jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi

sołectwami osiedlami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Morąg. Ogół mieszkańców Sołectwa

Słonecznik stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa, który działa zgodnie z postanowieniami

obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym, - statutu Gminy Morąg i statutu sołectwa Słonecznik.

 

Sołectwo liczy 1030 mieszkańców.

Słonecznik - 860 mieszkańców

Bartężek - 132 mieszkańców

Prośno - 38 mieszkańców