Ustaw jako startową

wykaz grudzien 

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 01.12.2022 r.