Ustaw jako startową

Pomoc dla producentów rolnych.

W załączeniu pismo Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021r.

 uprawy1uprawy2