Ustaw jako startową

Działki na sprzedaż - Słonecznik 15.03.2022 r.

kowrPIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego PFZ, oznaczonej jako działki nr 119/1 i 119/2, o łącznej powierzchni 0,4000 ha, położonej w obrębie SŁONECZNIK, na terenie gminy Morąg, powiat Ostróda, woj. warmińsko – mazurskie.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku, o godz. 12 :00

w siedzibie Oddziału KOWR w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Morągu, ul. Dworcowa 13, sala 20.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61 720 zł

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych)

W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Wadium wynosi: 6200 zł

Minimalne postąpienie 650 zł

 

 Pełna informacja pod linkiem

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/305014