Ustaw jako startową

Podatek od nieruchomości - II rata 2023

rata podatekPodatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. 

 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

  • I ratę - do dnia 15 marca,
  • II ratę – do 15 maja
  • III ratę – do 15 września
  • IV ratę – do 15 listopada

 

Podziału na raty nie stosuje się od 1 stycznia 2016 r. u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Powyższa zasada odnosi się nie do podatnika, lecz do konkretnej nieruchomości. Zatem podatnik posiadający kilka budynków, z których dla niektórych podatek nie przekracza 100 zł, a dla niektórych jest on wyższy – musi precyzyjnie ustalić i wpłacić zarówno podatek dla niektórych z nich jednorazowo, a dla niektórych – zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności poszczególnych rat podatku. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju nieruchomość jest opodatkowywana. Jednorazowo opłacany będzie podatek zarówno w przypadku gruntów, budynków lub ich części, jak i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwota 100 zł, której podatek nie może przekroczyć, dotyczy pełnej wartości rocznej podatku, ustalonej w związku z daną nieruchomością. W efekcie, jeżeli poszczególne cztery raty podatku wynosiłyby po 26 zł, a podatek roczny 104 zł podatnik może opłacać podatek kwartalnie. Ta sama zasada dotyczy osób prawnych i spółek niemających osobowości prawnej.

 

...