Ustaw jako startową

Ogłoszenia Sołtysa

III rata podatku od nieruchomości 2019

podatekZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że zbieranie III raty podatku od nieruchomości odbędzie się:

  • 15.09.2019 r. (sobota) w godz. 08:00 - 10:00 - Świetlica w Słoneczniku
  • Codziennie do 16.09.2019r. w domu sołtysa – Słonecznik 33b

 

                                                     Sołtys – Adam Kowalewski

Czytaj więcej...

Zebranie wiejskie - 23 wrzesień 2019r.

zebranieSerdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Słonecznik na ZEBRANIE WIEJSKIE
w dniu 23.09.2019r (poniedzialek) o godz. 18:00 w świetlicy w Słoneczniku.

Planowany porządek obrad:

  • Otwarcie i przewodniczenie zebraniu przez sołtysa Adama Kowalewskiego.
  • Wybór sekretarza zebrania.
  • Przedłożenie zebraniu i uchwalenie zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.
  • Przedłożenie zebraniu i uchwalenie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego.
  • Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z bieżącej działalności.
  • Dyskusja i wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

kowrWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie utworzenia sołectwa Bartężek

konsultacje

Czytaj więcej...